Match 5.5

Dijabola sa ravnom glavom je visoko precizna dijabola namenja kako za treninge tako i za takmičenja.

Kalibar
5.5 mm /.22 cal.
Težina
1.00 g / 15.43 grains
Pakovanje
250 kom.

Testirana sa 10 dijabola ispaljenih sa distance od 25 m iz vazdušne puške fiksirane u stegi.

Napomena: Promer cevi kao i pritisak vazdušne puške ili pištolja mogu malo odstupati kod različitih proizvođača.