Match 4.5

Dijabola sa ravnom glavom je visoko precizna dijabola namenjena kako za treninge tako i za takmičenja.

Kalibar
4.5 mm /.177 cal.
Težina
0.49 g / 7.56 grains
Pakovanje
500 kom.

Testirana sa 10 dijabola ispaljenih sa distance od 10 m iz vazdušne puške fiksirane u stegi.

Napomena: Promer cevi kao i pritisak vazdušne puške ili pištolja mogu malo odstupati kod različitih proizvođača.